Ett hållbart campus

På BTH jobbar vi aktivt för ett hållbart campus. Det yttrar sig bland annat genom återbruk av möbler.

Just nu pågår en utrensning av brandfarliga föremål och äldre möbler enligt krav från Räddningstjänsten. Dessa läggs i containrar på campus. Det är inte tillåtet att hämta möbler eller annat som ligger i containrarna.

2 september 2022