Hjälp med texter och studieteknik

Person som studerar

Kom på drop in och få hjälp med texter och studieteknik.

Tid: Onsdagar klockan 12:00-13:00, fram till och med den 7 juni
Plats: Språkverkstaden i biblioteket, Campus Karlskrona

Språkhandledare Caroline Åkeborn och studievägledare Martina Fagberg svarar på enklare frågor kring akademiskt skrivande och studieteknik.

För mer komplicerade frågor rekommenderar vi att du mejlar oss för att boka en längre individuell handledning.

28 maj 2023