Om BTH:s lokalisering

Idag har BTH:s styrelse tagit beslut om att skriva under en avsiktsförklaring för samarbete med Karlshamns kommun samt beslut om lokalisering av BTH:s verksamhet.

Högskolestyrelsen har vid ett extrainsatt möte idag beslutat:

  • att fastställa den föreslagna avsiktsförklaringen med Karlshamns kommun.
  • att lokaliseringen vid Campus Karlshamn från och med sommaren 2025 flyttas till Campus Karlskrona i enlighet med den tidplan som rektor senare kommer att besluta om.
  • att uppdra åt rektor att inleda omförhandling om det gällande samarbetsavtalet med Karlshamns kommun i linje med avsiktsförklaringens intentioner.

Beslutet betyder att den nuvarande utbildning som BTH bedriver vid Campus Karlshamn kommer att finnas kvar till sommaren 2025. Utbildningarna i medieteknik kommer därefter att flytta till Campus Karlskrona för att tillvarata och samordna möjligheterna till forskning och utbildning.

Personal och studenter vid institutionen för teknik och estetik har fått information under dagen.

Läs protokollet från högskolestyrelsen

21 februari 2023