Planerat strömavbrott hus G, Campus Karlskrona

Receptionen Hus A

Onsdag den 20 mars mellan klockan 12:00-13:00 kommer strömmen på plan 3 i hus G att brytas på grund av ventilationsarbete.

Under avbrottet kommer även trådat och trådlöst nätverk att försvinna på plan 2 och 3.

18 mars 2024