Problem med ventilation

Hus H

Det är fel på ventilationen i hus H, Campus Karlskrona.

Reservdelar är beställda men fram tills dessa har kommit kommer problemet att bestå.

6 september 2023