Ta del av BTH:s digitala arbetsmiljöutbildning!

Person använder laptop.

Är du intresserad av arbetsmiljö och vill veta mer om hur BTH arbetar med arbetsmiljö? Nu har du möjlighet att gå BTH:s digitala arbetsmiljöutbildning.

Utbildningen är på grundläggande nivå, utgår från BTH:s arbetsmiljöhandbok och går igenom arbetsmiljölagstiftning samt det systematiska arbetsmiljöarbetets olika delar. Utbildningen är inte poänggivande.

Syftet med arbetsmiljöutbildningen är att ge chefer, arbetstagare och studenter ökade kunskaper i hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras systematiskt för att bli en naturlig del av verksamheten samt vad som förväntas av dig som arbetstagare och student.

Kursen Arbetsmiljöutbildning finns i Canvas, beräknas ta cirka 1-2 timmar och finns både på svenska och engelska.

En god arbetsmiljö är inget som bara händer, det är resultatet av ett engagerat och systematiskt arbete!

8 februari 2024