Vill du vara med och dela på 900.000 kronor?

I höst delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut 900.000 kr till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola.

Du kan premieras med 50.000kr eller 25.000kr. I speciella fall kan det delas ut ett pris på 100.000kr.

Presenterar du intressanta resultat har du goda möjligheter att bli kronanstipendiat.

Arbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.

Examensarbetet ska vara på grund- eller avancerad nivå (minst 15 hp) och examinerat höstterminen 2022 eller vårterminen 2023 vid ditt lärosäte.

Ansök senast 15 juni 2023

Ytterligare information och ansökan
www.sparbanksstiftelsenkronan.se/stipendium

Kontaktperson på BTH är Lena Vogelius, lena.vogelius@bth.se

26 april 2023