Krisstöd

Krisstöd

Händelser som dödsfall och svåra olyckor väcker både känslor relaterade till den aktuella händelsen och ofta dessutom obearbetade känslor kring tidigare liknande händelser och förluster.

Ett dödsfall eller en svår olycka utlöser en kris hos de berörda som i de flesta fall följer ett mönster av olika faser:

Chocken där personen har svårt att ta in vad som hänt.

Reaktionen – man förstår och reagerar med förtvivlan, sorg och ilska. Man frågar sig varför och tänker ständigt på det inträffade.

Dessa två faser varar vanligtvis tillsammans 1-2 månader.

Bearbetning sker under det första året då den drabbade försöker lära sig leva i den nya situationen.

Nyorientering – minnet av händelsen, sorgen och förlusten finns med som ett slags ”ärr i själen”, som inte hindrar att man lever i nuet och ser framåt men som finns kvar under resten av livet.

 

Krisstöd för studenter

Samtalsterapeut: Anna Holmgren, tel: 0455-38 50 79

Studentkurator: Sven-Erik Arpåker, tel: 0455-38 50 77

Studentpräst Karlskrona stadsförsamling: Ann-Louise Trulsson, tel: 0768-873162

Läs mer om Samtalsstöd här.

 

Länkar Svenska kyrkan

https://www.svenskakyrkan.se/karlskrona/personal

https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/om-oss