BTH-kort

BTH-kort

Alla studenter som är registrerade till kurs eller program under pågående termin kan få ett BTH-kort. Hantering av BTH-kortet sker i receptionen som finns i hus A på Campus Karlskrona. Studenter i Karlshamn fotograferas i Karlshamn och får sitt kort efter några dagar.

BTH-kortets funktioner

 • passerkort till högskolans lokaler
 • identitetskort inom campus t.ex. kvällar och helger
 • skriva ut på högskolans skrivare
 • identifiering vid tentamen – annan identitetshandling som t.ex. körkort och pass är giltig
 • bibliotekskort (du måste aktivera ditt bibliotekskonto först)

BTH-kortet har inte någon koppling till studentrabatter eller liknande.

Tillgång till lokaler

Studenter med BTH-kort har tillträde till BTH:s lokaler mellan klockan 06:00-23:00, alla dagar i veckan. Det är inte tillåtet att vistas i lokalerna övrig tid. Under dagtid krävs inget BTH-kort för att komma in på campus.

Det fungerar också till datorsalar och vissa korridorer beroende på vilket program du går på. Behöver du tillträde till speciella lab-salar så ger din kursansvarig dig den behörigheten.

Regler för BTH-kortet

BTH-kortet är personligt och får inte:

 • lånas ut till obehörig
 • kopieras
 • förvaras tillsammans med pinkod
 • märkas med adress eller dörrnummer.

Borttappat BTH-kort ska spärras så snart som möjligt. Upphittat BTH-kort ska lämnas in till BTH:s reception.

BTH-kort ska kunna visas upp på anmodan av väktare på kvällstid och helger.

Missbruk av BTH-kortet kan medföra att behörighet till högskolans lokaler begränsas och i allvarliga fall kan disciplinanmälan eller polisanmälan komma att göras.

Skaffa BTH-kortet

Kortet är frivilligt och kostnadsfritt. För att få ditt BTH-kort måste du fotograferas på plats, vara registrerad och uppvisa godkänd legitimation i form av pass, körkort eller ID-kort. Det är tänkt till framför allt campusstudenter då man måste infinna sig på plats. Kortet ges inte ut till distansstudenter om de inte kan komma fysiskt till BTH, Campus Karlskrona.

Giltighetstid

 • Giltighetstiden för ditt BTH-kort uppdateras när du registrerar dig på en kurs.
 • Registrerar du dig på höstterminen är kortet giltigt till och med februari nästföljande år.
 • Registrerar du dig på vårterminen är kortet giltigt till och med september innevarande år.

Borttappat kort

Om du tappar bort ditt kort kostar det 50 kronor för att få ett nytt. Du ska även spärra kortet om du tappar bort det.

Personuppgiftsbehandling

BTH är ansvarig för all personuppgiftsbehandling som sker genom BTH-kortet och detta görs i enlighet med lärosätets regler för personuppgiftsbehandling som du finner på högskolans webbplats.

Personuppgiftsbehandlingen utförs med grund i allmänt intresse, för att högskolan ska vara en trygg och säker plats.

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina person­uppgifter är du välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud.

Frågor

Har du frågor? Skicka e-post till studentreception@bth.se