Ladok för studenter

Ladok för studenter

Ladok är ett nationellt system för studiedokumentation.

I Ladok för studenter kan du bland annat ändra adressuppgifter, hantera dina registreringar och skriva ut intyg. Notera att formuläret Anmälan till tentamen på annan ort finns under Tentamen.

Logga in på Ladok för studenter

 

Viktigt att du höjer tillitsnivån på ditt studentkonto

Från den 1 januari 2024 kräver Ladok en högre tillitsnivå på ditt studentkonto för att du ska kunna logga in. Läs mer.

 

Manual

– För att kunna registrera dig måste registreringsperioden vara öppen.

– Logga in på Ladok för studenter och leta fram din kurs. Klicka på ”Registrera” för att registrera dig.

Fortsättningsregistrering

När kursen ges under flera terminer ska du fortsättningsregistrera dig inom registreringsperioden.

För att kunna registrera om dig på en kurs i Ladok för studenter måste du först byta till ett annat kurstillfälle.

Instruktioner

– Logga in.

– Leta upp kursen du vill omregistrera dig på. Klicka på kursen, eller välj att ”visa mer” om kursen på startsidan.

– I rutan ”deltagande” väljer du ”byt till annat kurstillfälle”. Välj vilket kurstillfälle du vill byta till och bekräfta bytet.

– Tillfällesbytet är klart. Du behöver nu registrera dig på det nya tillfället. Notera att den ordinarie registreringsperioden måste vara öppen för att du ska kunna registrera dig.

– I rutan ”deltagande” väljer du ”registrera”.

Ångra tillfällesbyte

Det är inte möjligt att ångra ditt tillfällesbyte själv. Däremot kan du välja att lägga in återbud på det kurstillfälle du bytt till. Kontakta studentreception@bth.se om du har frågor.

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan registrera dig. Titta i vår FAQ för att se vad det kan bero på och hur du kan lösa det.

Du kan genomföra studieval inom program inom valperioden. Utanför valperioden ser du inte information om studievalet.

Genomför val

Valet visas på startsidan. Genom att klicka på ”visa mer” visas alternativen och regler för vad som kan väljas.

Bocka för det du vill läsa och klicka på ”välj”.

När du har bekräftat ditt val markeras det som förväntat deltagande på kursen eller den valda programinriktningen.

Ta bort val

Du kan endast ta bort ditt val av kurser inom pågående valperiod. Klicka på kursen (eller klicka på ”visa mer” på kursen på startsidan) och välj alternativet ”ta bort val/anmälan”. Du kan sedan göra om ditt val, om valperioden fortfarande är öppen.

För att hitta din kurs kan du antingen titta på startsidan eller på sidan ”Min utbildning”.

När du klickat på en kurs ser du information om kursen, dina resultat och kan hantera ditt deltagande (till exempel göra avbrott eller byta kurstillfälle).

På kurssidan listas kursens examinationsmoment. När läraren har rapporterat in ett resultat på ett moment kommer du att se ett betyg.

Genom att fälla ut modulen ser du även examinator och examinationsdatum.

Slutbetyget rapporteras in av läraren när alla moment är klara.

På kurssidan kan du också se eventuella tillgodoräknanden, titlar och resultatnoteringar.

På sidan ”Intyg” kan du skapa nya intyg och se tidigare skapade intyg.

Skapa nya intyg

Intyg kan skapas på svenska eller engelska. Varje intyg har olika val för att göra
avgränsningar eller tillval. Följande intyg kan skapas:
• Intyg över förväntat deltagande på kurstillfällen
• Registreringsintyg: Registreringar och studieaktivitet.
• Resultatintyg för kurser och tillgodoräknanden. Det är möjligt att avgränsa eller göra tillval.
• Nationellt resultatintyg: Resultat på kurser och tillgodoräknanden på samtliga svenska lärosäten som använder Ladok.

Verifierbart

Alla intyg som du skapar är verifierbara. På intygen finns en kontrollkod och länk till en webbsida där intyget kan verifieras.

Tidigare skapade intyg

När du har skapat ett intyg sparas det i Ladok och listas på sidan under hela giltighetsperioden.

Notera! Om du öppnar ett tidigare skapat intyg är det samma intyg som skapades vid det tidigare tillfället.
För att se nya uppgifter som lagts in sedan dess behöver du alltså skapa ett nytt intyg.

Behöver du ett stämplat och signerat intyg hjälper vi dig gärna med det i receptionen.

På sidan ”Mina uppgifter” kan du ändra dina kontaktuppgifter. Samma kontaktuppgifter används för alla lärosäten.
• För studenter med svenskt personnummer används automatiskt folkbokföringsadressen.
• Bor du på en tillfällig adress eller är utan svenskt personnummer kan du välja att fylla i en
tillfällig adress.

Gör så här om du vill lämna återbud eller avbryta din utbildning:
1. Klicka på kursen, eller välj att ”visa mer” om kursen på startsidan.
2. Välj ”jag vill inte läsa denna utbildning”.
3. Nu öppnas en dialogruta med information om vad återbud respektive avbrott innebär. Här bekräftar du ditt val.

• Kurser med återbud eller tidigt avbrott visas inte för dig i Ladok.
• Kurser med avbrott visas för dig på sidan ”Min utbildning” (samt på startsidan under studieperioden).

Behöver du ett stämplat och signerat intyg hjälper vi dig gärna med det i receptionen.

Kurser visas under alltid under ”Aktuella kurser” i dessa fall:

– före registreringsperioden

– efter registreringsperioden

– om registreringsperiod saknas

 

Ansök om examensbevis
När du har loggat in väljer du ”Examen och bevis” i menyn. Vidare information och instruktioner finns i ansökan.

Dela ditt examensbevis med arbetsgivare
Du kan hämta en kontrollkod i Ladok och skicka den till en mottagare. Med hjälp av koden kan mottagaren se de uppgifter som finns i Ladok om examen och dess innehåll. Du hittar funktionen ”Dela bevis” i menyn under ”Examen och bevis”.

Kan du inte registrera dig?

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan registrera dig, titta i vår FAQ för mer information.

Kalender för driftstörningar.

Vid frågor kan du skicka e-post till: studentreception@bth.se