Ladok för studenter

Ladok för studenter

I Ladok för studenter kan du:

  • registrera dig på kurser
  • omregistrera dig på kurser
  • välja valbara kurser inom program
  • välja inriktning på program
  • se dina registreringar
  • se dina studieresultat
  • skriva ut verifierbara resultat- och registreringsintyg
  • ändra dina kontaktuppgifter
  • anmäla avbrott på kurs och lämna återbud (avbrott på program anmäler du via e-formulär här i Studentportalen)

Notera att formuläret Anmälan till tentamen på annan ort finns under Tentamen i Studentportalen.

Behöver du ett stämplat och signerat intyg hjälper vi dig gärna med det i Receptionen.

 

Logga in på Ladok för studenter

Lathund för omregistrering

Logga in.

Leta upp kursen du vill omregistrera dig på. I rutan Deltagande väljer du:

1. Byt till annat kurstillfälle.

2. Registrera.

Kan du inte registrera dig?

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan registrera dig, titta i vår FAQ för mer information.

Vid frågor kan du skicka e-post till: studentreception@bth.se