Samarbete kring skrivande

Samarbete kring skrivande

Att samarbeta kring en text kan vara svårt. Versionshantering och att kunna se vem som skrivit vad i dokumentet och vilka ändringar som gjorts kräver verktyg som är utvecklade för ändamålet.

 

Samarbetsverktyg

Office Online

Office Online är webbaserat och gratis att använda och du får tillgång till det genom att logga in med ditt studentkonto. Du kan importera dina befintliga dokument, kalkylblad och presentationer eller skapa helt nya. Du kan även skapa formulär för till exempel undersökningar/enkäter eller göra anmälningsblanketter. Dina dokument lagras på nätet. Bjud in andra att läsa, kommentera eller redigera dina dokument.

Office Online

OneDrive

OneDrive är en tjänst för lagring och samarbete som finns utanför BTH men som används av både lärare och studenter. Du kan lägga in dokument här av olika typer och välja att dela dessa med dina studiekamrater. Det går också att göra redigeringar online så att ni kan se varandras ändringar.

OneDrive

Ännu mer som ingår för dig som BTH-student hittar du här: Tillgång till programvara

Teams

I Office365 ingår Teams som innehåller samarbetsytor, chatt, videokonferens, dela skärm mm, Office-paketet med Word/Excel/Powerpoint i molnet, Onedrive (lagring), ​​ OneNote (anteckningar) och mycket mer. Beställ ditt Teams här: https://service.bth.se