Studentdatorer

Studentdatorer

På följande platser hittar du studentdatorer.

Datorsalar

  • C244 – 14
  • G312A – 10
  • G312B – 10
  • H320 – 22
  • H321 – 22
  • H322 – 18

Korridorsdatorer

  • Byggnad C våning 1
  • Byggnad G våning 4 och 5

Bibliotek Karlskrona

  • Sökdatorer – 2 st

Namnen på datorsalarna består av en kombination av en bokstav och tre siffror, där bokstaven representerar byggnaden och siffrorna rummet.

Alla datorsalar och korridorsdatorer är tillgängliga dygnet runt. Du behöver ett giltigt BTH-kort för att komma in i salarna.

Fjärråtkomst

När du inte är på campus kan du ansluta till BTH:s datorsalar genom fjärranslutning. Detta innebär att du kan koppla upp dig mot en enskild dator vid BTH och därmed ta del av den programvara som finns där. Här finns mer information om hur du gör.

Bokningar av datorsalar

Alla datorsalar samt IT-verkstan kan bokas för undervisning. Endast personal kan boka datorsalar. Ett bokningsschema finns uppsatt på dörren till alla datorsalar. Om salen är bokad för undervisning kan du använda lediga datorer i den mån handledaren tillåter det.