Studentdatorer

Studentdatorer

På följande platser hittar du studentdatorer.

Datorsalar

  • C244 – 14
  • G312A – 10
  • G312B – 10
  • H320 – 22
  • H321 – 22
  • H322 – 18

Korridorsdatorer

  • Byggnad C våning 1
  • Byggnad G våning 4 och 5

Bibliotek Karlskrona

  • Sökdatorer – 2 st

Namnen på datorsalarna består av en kombination av en bokstav och tre siffror, där bokstaven representerar byggnaden och siffrorna rummet.

Alla datorsalar och korridorsdatorer är tillgängliga dygnet runt. Du behöver ett giltigt BTH-kort för att komma in i salarna.

Bokningar av datorsalar

Alla datorsalar kan bokas för undervisning. Endast personal kan boka datorsalar. Ett bokningsschema finns uppsatt på dörren till alla datorsalar. Om salen är bokad för undervisning kan du använda lediga datorer i den mån handledaren tillåter det.