Språkverkstaden

Språkverkstaden

Vill du ha hjälp med språket? Vi utgår från din text och hjälper dig att se på den med läsarens ögon.

Du får personlig respons på en text du skrivit och får tips om hur du ska tänka kring struktur, stil och språk. Språkverkstaden är en resurs för alla studenter på BTH.

 

Att skriva akademiskt handlar mycket om att uttrycka sitt budskap så tydligt och precist som möjligt. I språkverkstaden kan du få personlig respons på en text du skrivit och få tips om hur du ska tänka kring struktur, stil och språk.

Språkhandledningen ska fungera som hjälp till självhjälp. Du kan också boka handledning när du börjat planera din text innan du har en längre text att diskutera.

Om du har behov av särskilt stöd, till exempel på grund av dyslexi eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan du även ansöka om särskilt pedagogiskt stöd.

Så här går det till

  • Boka handledningstillfälle via sprakverkstaden@bth.se
  • Varje handledningstillfälle är 45 minuter långt.
  • Ge en beskrivning av vad du vill ha hjälp med.
  • Bifoga de instruktioner du har fått för uppgiften.
  • Skicka din text eller presentation, alternativt din planering för texten eller presentationen, senast 48 timmar innan handledningstillfället.

Vi läser igenom maximalt två sidor av din text för att ge handledning på dessa. Välj gärna själv ut de sidor som du vill att vi ska titta extra på.

Ta med en egen version av texten eller manuset antingen utskriven eller på dator.
Vid handledningstillfället diskuterar du utvalda delar av din text tillsammans med språkhandledaren.

Du har möjlighet till tre handledningstillfällen per text/presentation.

Distansstudier

Ett personligt möte är oftast det bästa och mest effektiva sättet att ha kontakt på. Om du inte har möjlighet till det så kommunicerar vi även på mobil, mail Skype eller Zoom.

Språkverkstaden erbjuder inte

Språkverkstaden skriver, översätter eller korrekturläser inte texter. Vi förklarar inte heller innehållet i kurslitteratur. Vi avgör inte om en text är godkänd eller inte. Du har själv fullt ansvar för din text.

Vårterminen 2023 anordnar Språkverkstaden föreläsningsserien Veckans skrivtips. Onsdagar kl. 09.00 hålls en kort föreläsning med olika teman inom akademiskt skrivande. Föreläsningen hålls via Zoom.

Varje föreläsning tar ca 15 minuter och därefter finns det tid för frågor, samt kortare individuell handledning fram till kl. 10.00. Vi använder detta zoom-rum: https://bth.zoom.us/j/65945422589

Schema och tema:

5 april – Akademiska texter
12 april – Uppsatsens delar
19 april – Texttriangeln
26 april – Skrivtips
3 maj – Skapa sammanhang
10 maj – Undvik talspråk och syftningsfel
17 maj – Checklista
24 maj – Ingen föreläsning, men drop-in för frågor

Om ni är en större grupp eller klass kan Språkverkstaden erbjuda en grundkurs eller workshop i akademiskt skrivande. Grundkursen varar cirka 1 timme och består bland annat av information om det akademiska språket, att skapa sammanhang, struktur och checklista inför inlämning.

Caroline Åkeborn, språkhandledare, BTH

Kontakt

E-post: sprakverkstaden@bth.se

Personal

Caroline Åkeborn, ansvarig i Karlskrona/Karlshamn
språkhandledare

Pernilla Åkeborn, språkhandledare

Tips om skrivande och akademisk informationshantering

Skrivguiden.se

En guide för akademiskt skrivande som ger tips rörande skrivprocessen, uppsatsens olika delar och referenshantering.

Bibliotekets kurs om akademisk informationshantering

I Canvas hittar du kursen ”Söka, granska och använda information” där du lär dig hur du söker information, kan bli källkritisk eller hur du skriver referenser under dina studier.

Boka en bibliotekarie

Du kan boka en bibliotekarie för att få stöd i din referenshantering. Det gör du via bibliotekets webbformulär: https://www.bth.se/bibliotek/boka-bibliotekarie

ClaroRead, en talsyntes

BTH erbjuder fri tillgång till ClaroRead, en talsyntes som passar alla för att få det som skrivits uppläst. Här kan du läsa mer.