Handledning i akademiskt skrivande

Individuell handledning i akademiskt skrivande

Vill du ha hjälp med ditt akademiska skrivande? Vi utgår från din text och hjälper dig att se på den med läsarens ögon. Du får personlig respons på en text du skrivit och får tips om hur du ska tänka kring struktur, stil och språk. Vi kan även hjälpa dig att komma igång med skrivandet om du har fastnat i en uppgift. 

Så här går det till

 • Varje handledningstillfälle är 45 minuter långt.
 • Ge en beskrivning av vad du vill ha hjälp med.
 • Skicka din text eller presentation, alternativt din planering för texten eller presentationen, senast 24 timmar innan handledningstillfället.
 • Bifoga de instruktioner du har fått för uppgiften.
 • Vi läser igenom cirka två sidor av din text för att ge handledning på dessa. Välj gärna själv ut de sidor som du vill att vi ska titta extra på.
 • Du har möjlighet till tre handledningstillfällen per text/presentation.

Handledningstillfället

Vid handledningstillfället diskuterar du de utvalda delarna av din text tillsammans med språkhandledaren. Ta gärna med en egen version av texten eller manuset antingen utskriven eller på dator.

Studieverkstaden erbjuder inte

Studieverkstaden skriver, översätter eller korrekturläser inte texter. Vi förklarar inte heller innehållet i kurslitteratur. Vi avgör inte om en text är godkänd eller inte. Du har själv fullt ansvar för din text.

Boka tid via e-post

Skriva akademiskt

Att skriva akademiskt handlar mycket om att uttrycka sitt budskap så tydligt och precist som möjligt. Det handlar om att skriva:

 • Strukturerat – utgå ifrån de instruktioner du fått
 • Objektivt – med stöd av bevis och tidigare forskning
 • Sakligt och relevant
 • Formellt, tydligt och utan vardagsspråk
 • Med korrekta källhänvisningar och referenslista

Läs vidare i vår självstudiekurs

Resurser

Kurs i akademiskt skrivande

Studieverkstadens kurs för dig som vill bli bättre på att skriva akademiskt. Logga in med ditt studentkonto.

Skrivguiden.se

En guide för akademiskt skrivande som ger tips rörande skrivprocessen, uppsatsens olika delar och referenshantering. Gå vidare till Skrivguiden.se.

Bibliotekets kurs om akademisk informationshantering

I Canvas hittar du kursen ”Söka, granska och använda information” där du lär dig hur du söker information, kan bli källkritisk eller hur du skriver referenser under dina studier.

Boka en bibliotekarie

Du kan boka en bibliotekarie för att få stöd i din referenshantering. Det gör du via bibliotekets webbformulär.

Refero

Refero är en guide som beskriver hur du kan citera och referera korrekt för att undvika att plagiera. Gå vidare till Refero – antiplagieringsguiden.

ClaroRead, en talsyntes

BTH erbjuder fri tillgång till ClaroRead, en talsyntes som passar alla för att få det som skrivits uppläst. Här kan du läsa mer.

Läs- och skrivstöd

Behöver du läs- och skrivstöd i form av talböcker eller digitaliseing av texter till talsyntes kan du vända dig till biblioteket.