Erasmus+ studier

Erasmus+

Erasmus+ är ett EU-finansierat program som främjar internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott. Programmet erbjuder studenter inom grund- eller forskarutbildning möjlighet till finansiellt stöd för studier 2-12 månader och/eller praktik 2-12 månader. För både studier och praktik gäller att studenten är inskriven vid ett lärosäte i Sverige vid ansökningstillfället. Studierna ska genomföras innan slutexamen tas ut, men för praktik är det även möjlighet att i direkt anslutning till avslutade studier praktisera 2-12 månader.

För att vara berättigad till Erasmus+ utbytesstudier måste du vara registrerad heltidsstudent vid BTH samt ha minst 60 högskolepoäng avklarade.

Erasmus+ studier

Som Erasmusstudent läser du på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land i 2-12 månader, dock utan att du behöver betala någon terminsavgift. Studierna bedrivs på liknande villkor som för de inhemska studenterna och du får tillgodoräkna dig kurserna som en del av din svenska utbildning, under förutsättning att du har klarat av dina studier och att ditt kursval är godkänt på BTH innan avresa.

Stipendium: 360-420 €/månad (olika stipendier för olika länder)

Ansök via databasen MoveOn

  1. Logga in med ditt studentkonto
  2. Välj ”Application Form Erasmus+”

För närvarande fungerar inte Internet Explorer för ansökan. Använd istället t.ex. Firefox, Chrome eller Safari.

 

Ansökningsprocess  Viktiga datum MoveON

Utbyte efter avslutad utbildning

Det finns även möjlighet att åka på utbytesstudier en ”extra termin” i direkt anslutning till sista ordinarie programtermin. Det gör att vi kan erbjuda de som har svårt att åka på utbyte inom programmet, att ändå få möjlighet till utbytesstudier.

For utbyte inom Erasmus+ programmet krävs att 75% av studierna inom programmet ska avklarade och minst hälften av poängen från utbyte ”15 hp” ska kunna tillgodoräknas inom programmet. ”Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs and be part of the study programme that you are following”.

Observera att din ansökan om Erasmus+ studier måste inkomma till Internationella kontoret senast en månad innan sista ordinarie programtermin är slut.


Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.