Att skriva tentamen på annan ort

Att skriva tentamen på annan ort

Tentamen på annan ort kan tillåtas i undantagsfall och efter beslut av Tentamensfunktionen och berörd prefekt.

Det är endast tillåtet att tentera på:

  • universitet/högskola
  • Lärcentra anslutna till nätverket NITUS
  • utländska universitet som BTH har tecknat utbytesavtal med
  • svenska myndigheter i utlandet

Studenten ansvarar för att göra en förfrågan om att skriva tentamen hos den myndighet eller lärcentra som studenten önskar tentera på. Detta ska göras innan anmälan till tentamen görs.

Ansökan om tentamen på annan ort ska göras inom anmälningsperioden för tentamen. Studenten står för eventuella kostnader som uppstår i samband med tentamen på annan ort.

Tentamen på annan ort får starta högst en timme tidigare eller en timme senare än starten för tentamenstillfället vid BTH. Om tentamen startar tidigare på annan ort, får studenten inte lämna tentamenslokalen tidigare än en timme efter starten vid BTH.

Här anmäler du dig.