Studentkonto

Studentkonto

När du är student på BTH behöver du ett studentkonto. Studentkontot ger dig bland annat tillgång till e-post, Microsoft 365 och datorsalar.

Vid frågor eller problem med ditt studentkonto, kontakta studentreception@bth.se.

 

Hantera studentkonto

Viktigt att du höjer tillitsnivån på ditt konto

Från den 1 januari 2024 kräver Ladok en högre tillitsnivå på ditt studentkonto för att du ska kunna logga in. (Gäller endast om du har svenskt personnummer i Ladok.)

Det innebär att du måste legitimera dig med till exempel BankID eller Freja eID Plus för att vi ska vara säkra på att det är du som har ditt studentkonto.

Logga in på  konto.bth.se  och välj ”Kontots tillitsnivå”.

Flera sätt att höja tillitsnivån på kontot

Logga in på  konto.bth.se och identifiera dig under ”Kontots tillitsnivå”. Det finns flera sätt du kan identifiera dig på.

E-legitimation
Enklaste  och snabbaste sättet är att använda BankID eller Freja eID.

Hämta en engångskod
Du kan hämta en engångskod i BTH:s reception eller hos IT Helpdesk. För att få din kod behöver du visa godkänd ID-handling i form av pass, körkort eller ID-kort. Digitalt ID-kort är för närvarande inte en godkänd ID-handling.

Engångskod via post
Vi kan även skicka en kod till din folkbokföringsadress. Hör av dig till ithelpdesk@bth.se eller ring 0455-38 51 00 för att få hjälp.

Ditt studentkonto ger dig tillgång till

Var vaksam när du använder appar

När du uppger ditt användarnamn och lösenord till ditt studentkonto i appar som sparar dina uppgifter kan de tekniskt sett komma åt alla dina studenttjänster på BTH och agera som dig.

Det är inte tillåtet att dela med sig av sina inloggningsuppgifter till andra.

Skydda ditt konto och din identitet

Att enbart använda användarnamn och lösenord för att skydda ditt studentkonto är inte optimalt ur ett säkerhetsperspektiv. Allt oftare utsätts våra konton för attacker och intrångsförsök och vi behöver kunna säkerställa att det endast är behöriga användare som loggar in och har åtkomst till information och funktioner i våra system.

Säkrare inloggning med tvåfaktorsautentisering, 2FA

Ditt konto och din identitet skyddas genom att du använder en extra faktor utöver lösenordet när du loggar in på flertalet av BTH:s system och tjänster. På så sätt stärks ditt skydd mot kontokapning och dataförlust.

När 2FA används i samband med inloggning blir det mycket svårare för obehöriga att komma åt enheter och digitala tjänster än när bara en faktor, så som ett lösenord används.

 

FAQ tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering innebär att du använder en extra faktor utöver ditt lösenord för att bekräfta att du är du. Det kan till exempel vara ditt mobilnummer eller appen Microsoft Authenticator. Det ger en extra säkerhet och ett bättre skydd mot kontokapning och dataförlust.

När du har aktiverat tvåfaktorsautentisering för ditt konto loggar du in genom att först ange ditt lösenord, därefter den metod som du själv har valt. Om du har valt MS Authenticator kan du bekräfta din inloggning antingen med en sifferkod, ditt fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

– Har du använt tvåfaktorsinloggning en gång så är du inloggad tillsvidare och behöver inte göra om inloggningen med två faktorer igen.

– Om du loggar in med en enhet eller ett lösenord som du inte använt tidigare så kommer du att behöva logga in med två faktorer på nytt.

– Inkognito-fönster kräver inloggning med två faktorer varje gång.

Första gång du loggar in blir du hänvisad till en sida där du får välja en extra autentiseringsmetod.

IT-avdelningen rekommenderar i första hand att du använder Microsoft Authenticator eftersom det är säkrare än sms.

Här finns en steg-för-steg-instruktion om hur du aktiverar tvåfaktorsinloggning med Microsoft Authenticator.

Microsoft Authenticator gör det möjligt att på ett enkelt och säkert bekräfta sin inloggning. Att använda Authenticator är lika enkelt som att använda BankID och är också betydligt säkrare än att använda sms eller telefonsamtal.

Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för högskolan. BTH hanterar dina personuppgifter enligt gällande personuppgifts- och integritetslagstiftning. Information om vad detta innebär, vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas hittar du här.