Tentamen via Zoom

Tentamen via Zoom

 • Anmälan är obligatorisk oavsett hur tentamen kommer att genomföras
 • Du anmäler dig alltid till tentamen på campus (inte på annan ort) när din tentamen genomförs via Zoom
 • Som anmäld får du en personlig Zoom-inbjudan två-tre dagar via mail, denna inbjudan är ditt tillträde till tentamenstillfället
 • Observera att insläpp endast sker innan tentamens start, insläpp 45 minuter efter start tillämpas ej

När du skriver salstentamen i Canvas med Zoom

Du måste du vara antagen och registrerad på kursen. 
Om du har frågor om hur du använder Canvas, vänd dig i första hand till din lärare.
Har du problem som din lärare inte kan lösa, kontakta IT Helpdesk.

När du skriver digital salstentamen i Inspera med Zoom

För att säkerställa att din dator fungerar kan du testa en demo-tenta (utan SEB) på bth.inspera.no/student

 

Före tentamen:

Kom ihåg att du ska ha förberett dig noga innan tentamens start och att du har en fungerande dator och internetuppkoppling samt en fungerande kamera på mobil eller annan enhet. Kameran (mobil, webbkameran, el likn.) ska under tentamen placeras så att hela din arbetsyta syns och att du är synlig i bild.

Under tentamen:

 • Placera din kamera så att tentamensvärd ser hela din arbetsyta under tentamen.
 • Du får inte lämna Zoom-rummet under tentamen.
 • När tentamen startar, och under hela tentamen, ska din mikrofon och bild på kamera vara på.
 • Vid tekniska problem, kontakta oss via 0733-46 16 28
 • Om du behöver ställa en fråga gällande tentamen görs detta i chatten genom att använda ”Raise Hand”. Tentamensvärd kontaktar ansvarig läraren och återkoppla.
 • Om du behöver gå på toaletten ska detta meddelas till tentamensvärd via chatten genom att skriva ditt namn. Toalettbesöket får inte ta mer än 5 minuter och tentamensvärd registrerar hur länge du är borta.
 • Tentamen ska genomföras enskilt, det vill säga samarbete är inte tillåtet.
 • Endast de hjälpmedel som står på tentamen är tillåtna.
 • Om du som student inte är uppkopplad via Zoom när du skriver tentamen räknas detta som fusk!

När du lämnar in:

 • När du lämnar in tentamen skriv samtidigt klockslaget i chatten, så att tentamensvärd kan stämma av med tiden.

Kontrollera:

 • att du har en fungerande kamera på dator/laptop/mobil eller annan enhet
 • att din utrustning är korrekt ansluten och fulladdad
 • att du har tillgång till ett nätverk
 • att din inloggning fungerar till alla digitala system

 

Vi supportar inte:

 • ej fungerande dator, mobil, kamera eller annan teknisk utrustning
 • glömt lösenord
 • konto i Zoom
 • problem med nätverk