Erasmus+ praktik

Erasmus+ praktik

Erasmus+ är ett EU-finansierat program som främjar internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott. Programmet erbjuder studenter inom grund- eller forskarutbildning möjlighet till finansiellt stöd för studier 3-12 månader och/eller praktik 2-12 månader. För både studier och praktik gäller att studenten är inskriven vid ett lärosäte i Sverige vid ansökningstillfället. Studierna ska genomföras innan slutexamen tas ut, men för praktik är det även möjligt att i direkt anslutning till avslutade studier praktisera 2-12 månader.

Erasmuspraktik ger dig chans att söka ett stipendium för praktik eller examensjobb utomlands i något av de ca 30 andra länder som ingår i Erasmusprogrammet. Innan du lämnar in en ansökan måste du ha tagit kontakt med ett företag eller en organisation och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där.

Du måste praktisera i minst 2 månader och som mest i 12 månader för att komma ifråga för stipendiet. Tidigare Erasmusstudier/-praktik räknas ihop och den sammanlagda Erasmusmobiliteten får inte överstiga tolv månader per studienivå. Praktiken ska vara inom ditt studieområde och måste godkännas av din institution.

Ansökan för praktik är löpande och man kan genomföra praktiken upp till ett år efter avslutad utbildning. Observera dock att din ansökan om Erasmusstipendium för praktik måste inkomma senast en månad före du tar din examen. Praktiken kan även göras sommartid.

Stipendium: 555-615 €/månad (olika stipendiebelopp för olika länder)

Hitta en praktikplats

Stora företag och organisationer annonserar ofta om praktikplatser på sina hemsidor. Du kan även leta efter praktikplatser och examensarbete på BTH:s Annonsportal.

Annonsportal – Hitta examensarbete, projekt, praktik och jobb

Samt på:

För sjuksköterskestudenter

För sjuksköterskor som vill göra praktik inom Erasmus+ gäller särskilda regler.

Ansök via databasen MoveOn

  1. Logga in med ditt studentkonto
  2. Välj ”Application for Erasmus internship”

 

Ansökningsprocess  Viktiga datum MoveON


Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.